Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu 2219/UBND-KSTT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/08/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ
Văn bản khác :