Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình phê duyệt, kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của TTgCP
Số ký hiệu 2222/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/08/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình phê duyệt, kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của TTgCP
Văn bản khác :