Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát các dự án đầu tư công
Số ký hiệu 2242/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/08/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát các dự án đầu tư công
Văn bản khác :