Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động
Số ký hiệu 82/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 12/08/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động