Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ
Số ký hiệu 2701/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/09/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ