Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Số ký hiệu 2706/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/09/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu