Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án VILG
Số ký hiệu 2900/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/10/2022 Người ký Đoàn Anh Tuấn
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án VILG
Văn bản khác :