Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
Số ký hiệu 2898/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/10/2022 Người ký Đoàn Anh Tuấn
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
Văn bản khác :