Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN
Số ký hiệu 2896/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/10/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN
Văn bản khác :