Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023
Số ký hiệu 3430/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023
Văn bản khác :