Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhận tài trợ nhân đạo phát triển nông nghiệp sạch
Số ký hiệu 3431/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhận tài trợ nhân đạo phát triển nông nghiệp sạch
Văn bản khác :