Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu 3432/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Văn bản khác :