Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Số ký hiệu 3435/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Đất đai File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Văn bản khác :