Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài
Số ký hiệu 3436/UBND-NC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài
Văn bản khác :