Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và dự thảo Tờ trình
Số ký hiệu 3438/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và dự thảo Tờ trình
Văn bản khác :