Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo và cung cấp số liệu phục vụ Đoàn Giám sát của Quốc hội
Số ký hiệu 3448/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/11/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo và cung cấp số liệu phục vụ Đoàn Giám sát của Quốc hội
Văn bản khác :