Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía tây và tây bắc huyện Thuận Thành
Số ký hiệu 3449/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/11/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía tây và tây bắc huyện Thuận Thành
Văn bản khác :