Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Số ký hiệu 3564/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Văn bản khác :