Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 185/2016/TT-BTC và Thông tư số 56/2018/TT-BTC
Số ký hiệu 3568/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 185/2016/TT-BTC và Thông tư số 56/2018/TT-BTC
Văn bản khác :