Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp tổng kết năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Số ký hiệu 3569/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp tổng kết năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Văn bản khác :