Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Số ký hiệu 05/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/01/2023 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Văn bản khác :