Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị Bộ Xây dựng công bố thông tin danh mục các dự án đầu tư xây dựng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022
Số ký hiệu 131/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/01/2023 Người ký Đào Quang Khải
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị Bộ Xây dựng công bố thông tin danh mục các dự án đầu tư xây dựng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022
Văn bản khác :