Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương năm 2023
Số ký hiệu 216/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2023 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương năm 2023
Văn bản khác :