Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số ký hiệu 220/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2023 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Văn bản khác :