Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ trướng Chính phủ
Số ký hiệu 692/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/03/2023 Người ký Ngô Tân Phượng
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ trướng Chính phủ
Văn bản khác :