Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu 58/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/03/2023 Người ký Ngô Tân Phượng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Văn bản khác :