Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Số ký hiệu 702/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/03/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Giao thông vận tải File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Văn bản khác :