Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 703/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/03/2023 Người ký Lê Ngọc Tú
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản khác :