Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp tuyển sinh, đặt lớp đại học hệ vừa làm vừa học
Số ký hiệu 3148/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/09/2023 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp tuyển sinh, đặt lớp đại học hệ vừa làm vừa học
Văn bản khác :