Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)
Số ký hiệu 3183/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/2023 Người ký Lê Ngọc Tú
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)
Văn bản khác :