Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duy trì hoạt động 03 tuyến xe buýt: Bắc Ninh - Lương Tài, Bắc Ninh - Minh Tân và Bắc Ninh - Đại Lai
Số ký hiệu 3191/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/09/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Giao thông vận tải File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duy trì hoạt động 03 tuyến xe buýt: Bắc Ninh - Lương Tài, Bắc Ninh - Minh Tân và Bắc Ninh - Đại Lai
Văn bản khác :