Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Kinh Bắc tại văn bản số 01/CV-KB ngày 20/10/2023
Số ký hiệu 4140/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/11/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Kinh Bắc tại văn bản số 01/CV-KB ngày 20/10/2023
Văn bản khác :