Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Số ký hiệu 4156/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/11/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Văn bản khác :