Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 379/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/11/2023 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Văn bản khác :