Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện HĐ, thời gian thực hiện DA Xử lý lún nút thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+20CH-K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình.
Số ký hiệu 4377/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/12/2023 Người ký Vương Quốc Tuấn
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện HĐ, thời gian thực hiện DA Xử lý lún nút thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+20CH-K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình.
Văn bản khác :