Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc
Số ký hiệu 4383/UBND-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/12/2023 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc
Văn bản khác :