Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu 4384/UBND-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/12/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ
Văn bản khác :