Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu 4385/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/12/2023 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Văn bản khác :