Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Đề án thí điểm mô hình cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày
Số ký hiệu 400/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2024 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Đề án thí điểm mô hình cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày
Văn bản khác :