Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và người lao động
Số ký hiệu 402/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2024 Người ký Lê Ngọc Tú
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và người lao động
Văn bản khác :