Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng dịch vụ công
Số ký hiệu 403/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2024 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng dịch vụ công
Văn bản khác :