Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Số ký hiệu 404/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2024 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Văn bản khác :