Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo về việc cung cấp thông tin số liệu, trả lời Bộ câu hỏi liên quan đến Báo cáo TIP năm 2024 của Hoa Kỳ
Số ký hiệu 08/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo về việc cung cấp thông tin số liệu, trả lời Bộ câu hỏi liên quan đến Báo cáo TIP năm 2024 của Hoa Kỳ
Văn bản khác :