Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 09/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Văn bản khác :