Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của UBND tỉnh về việc thưởng vượt dự toán phần ngân sách trung ương được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP năm 2023
Số ký hiệu 26/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Ngô Tân Phượng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc thưởng vượt dự toán phần ngân sách trung ương được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP năm 2023
Văn bản khác :