Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình thẩm định bổ sung Dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh
Số ký hiệu 27/TTr-UBND Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Vương Quốc Tuấn
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Tờ trình thẩm định bổ sung Dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh
Văn bản khác :