Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Báo Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu 407/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Báo Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác :