Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Số ký hiệu 408/UBND-NC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Văn bản khác :