Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tiến độ và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ, đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý
Số ký hiệu 409/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tiến độ và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ, đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý
Văn bản khác :