Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT
Số ký hiệu 412/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT
Văn bản khác :